ทำไมดื่มกาแฟ แล้วปวดฉี่บ่อย ?

กาแฟจะทำให้ฉี่บ่อยครับ เพราะคาเฟอีนในกาแฟจะกระตุ้นให้ไตขับน้ำออกจากร่างกายมากกว่าที่ดื่มเข้าไป การกินกาแฟมาก ๆ จะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำ ซึ่งอาจทำอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายได้ครับ โดยเฉพาะเซลล์สมอง นอกจากนี้คาเฟอีนยังมีผลกระทบอื่น ๆ กับร่างกายอีกมาก เช่น ไปชลอหรือยับยั้งการหลั่งสาร melatonin ประมาณ 6-9 ชั่วโมง จากต่อม pineal gland (ที่เขาว่ากันว่าเป็นตาที่สามของคน) สารตัวนี้มีไว้เพื่อควบคุมการนอนหลับ การแก่ชรา และความสามารถในการสืบพันธ์ ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้และจดจำในสมอง

ว่ากันว่าคาเฟอีนเป็นสารพิษโดยธรรมชาติ ที่พืชใช้ป้องกันตัวจากศัตรู มีการทดสอบพบ ว่าเมื่อแมลงได้รับคาเฟอีนต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่ง แมลงตัวนั้นจะสูญเสียความ สามารถหรือไหวพริบในการเอาตัวรอดไป เช่น ลืมพรางตัว เป็นสาเหตุพืชสามารถกำจัด ศัตรูของมันไปได้

ผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำวันละ 5-6 แก้จะมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

ที่มา : http://www.richdadthai.com/rdtboard/viewtopic.php?t=970